Ajutorul de inmormantare pentru deces in anul 2023

Ajutorul de inmormantare pentru deces in anul 2023

Ajutorul de inmormantare pentru deces in anul 2023


Ajutorul de inmormantare pentru deces in anul 2023 a fost majorat cu suma de 700 Ron fata de suma pentru anul anterior si a ajuns la cuantumul de 6.789 Ron.
Daca defunctul(a) este membru de familie al unei persoane asigurate sau a unei persoane pensionare, potrivit legii, beneficiaza de suma 3.395 Ron.
Ajutorul de deces se achita în trei zile lucratoare de la inaintarea dosarului catre casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
 
Dosarul cu documentele necesare, trebuie sa contina:
·  certificat de deces (original si copie);
·  act de identitate al solicitantului (original si copie);
·  acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau  dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
·  dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
·   cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
·  act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în varsta de peste 18 ani (original);
·  adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa între 18 şi 26 de ani urma o forma de învatamant organizata potrivit legii (original).
·  adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte că persoana decedata avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, dupa caz.
·  dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces, dupa caz.
 
RIP Funerals ofera toata gama de servicii funerare in caz de deces in baza ajutorului de inmormantare pe anul in curs si se ocupa integral de formalitatile ce stau la baza acestui demers.