Locuri de veci

Locuri de veci

Facilitam obtinerea unui loc de veci in cimitirele din Bucuresti si Ilfov prin intermediul formalitatilor la A.C.C.U  dar si de la terti concesionari, oferind la pachet toata consilierea necesara pentru intrarea in posesie.

Va stam la dispozitie cu sfaturi neceasare bazate pe experienta noastra cu privire la documentatia ce trebuie intocmita premergator unui astfel de demers, achizitiei ( concesiunii )
 

Ce presupune obtinerea unui loc de veci gratuit ?

Pentru a intra in posesia unui loc de veci gratuit ( concesiune 7 ani ) pus la dispozitie de Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane din Bucuresti, imediat dupa deces ruda persoanei decedate trebuie sa se prezinte la biroul institutiei mai sus mentionate cu o serie de documente:

  • Certificat deces ( original & xerox );
  • Adeverinta inhumare (original & xerox );
  • BI/CI sau paşaport al solicitantului (original & xerox );
Pot solicita un loc de înhumare următoarele persoane: 
  • soţ/soţie supravieţuitor/oare; 
  • rude de gradul I (copiii defunctului(ei); 
  • rude de gradul II ( părinţii defunctului, fraţii şi surorile defunctului(ei); 
  • rude de gradul III( bunicii, străbunicii defunctului(ei); 
  • rude de gradul IV ( unchi, mătuşi, very, fraţii sau surorile bunicilor defunctului(ei); 
  • alte rude colaterale; 
  • persoane care au avut în întreţinere pe cel decedat(a) vor prezenta contractul de întreţinere (original & xerox) sau în lipsa acestuia, declaraţie pe propria răspundere în formă autentică (notarială) sau dată în faţa unui consilier juridic al instituţiei. 

Dupa deces, pe toata perioada cat locul de veci este in concesiune, concesionarul are obligatia de a plati un impozit anual si toate taxele la administratia cimitirului in cauza. Obligatia concesionarului mai consta si in achitarea taxelor de inhumare, precum placile care sunt folosite, sapatul gropii, acoperirea acesteia, utilizarea capelei si a celorlalte servicii ce difera de la cimitir la cimitir.

Dupa atribuirea concesiunii locului de veci pentru o perioada nelimitata de timp, se pot efectua lucrari de amenajare cu diferite constructii si monumente funerare(link pagina Monumente Funerare) a mormantului, dar numai cu o firma autorizata de A.C.C.U.

Administratia Cimitirelor Cramatoriilor Umane ( A.C.C.U ):

Adresa:    Strada Iuliu Hațeganu, Sector 4, Bucuresti.

Telefon:    021 63 63 571

Program:  Luni – Miercuri :  8.30 -  14.30
                                          Joi:  8.30  -  18.00
                                    Vineri:  8.30  -  12.00

Locuri de veci in cimitirele din Bucuresti Sector 1:
Locuri de veci in cimitirele din Bucuresti Sector 2:
Locuri de veci in cimitirele din Bucuresti Sector 3:
Locuri de veci in cimitirele din Bucuresti Sector 4:
Locuri de veci in cimitirele din Bucuresti Sector 5:
Locuri de veci in cimitirele din Bucuresti Sector 6:
Locuri de veci in cimitirele din Ilfov: