Ajutor Deces

Ajutor Deces

Facilitam obtinerea ajutorului de inmormantare (deces) oferit la casa de pensii Bucuresti Sector 1.2.3.4.5.6 si Ilfov pentru toti cei trecuti in nefiinta ce au fost inregistrati ca pensionari cu decizie finala.

Intocmim toate documentele aferente acestui proces de decontare cu C.N.P.P. si obtinem cuantumul ajutorului de deces pe anul in curs exonerand familia ce ne solicita de tot stresul aferent, timpul pierdut pe la ghisee si toata birocratia prezenta in acest tip de institutii.

Dispuneti de toata gama cu servicii si produse funerare de cea mai buna calitate in baza cuantumul sumei ce revine fiecarui pensionar cu drepturi depline imediat dupa deces.

Cum se obtine ajutorul de inmormantare ( deces ) ?
Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de deces:
În cazul în care decedatul era pensionar:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar.
În cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar.
În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar.
– calitatea de asigurat în sistemul public de pensii al membrului de familie, la data decesului.
În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar.
– declaraţie că solicitantul l-a întreţinut pe decedat.
Se vor prezenta următoarele documente, după caz:
– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
– adeverință care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).
În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.
Pensia pe luna decesului :
Beneficiari :
Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plătesc:
a) soţului supravieţuitor;
b) copiilor;
c) părinţilor;
d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.
Acte necesare pentru obţinerea sumelor neincasate de catre pensionarul decedat:
Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz: 
– certificatul de deces, în copie;
– actul de identitate al solicitantului (copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte grad rudenie (copie);
– certificatul de moştenitor (copie);
– copia cuponului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Calea Vitan, Nr. 6, Sector 3, București
Telefon centrală: 021/326.05.56; 031/805.36.43; 031/805.36.44
Fax: 021/326.05.64; 021/326.05.41
Web: http://www.cpmb.ro
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 1
B-dul Lacul Tei, Nr. 17, Sector 2, București
Telefon: 031/805.24.32
Fax: 021/212.03.67
Web: http://www.cpmb.ro
Email: bucuresti.clps1@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon: 031/805.24.32
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 2
B-dul Lacul Tei, Nr. 17, Sector 2, București
Telefon: 031/805.24.39
Fax: 031/805.24.35
Web: http://www.cpmb.ro
Email: bucuresti.clps2@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon: 031/805.24.39
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 3
Calea Vitan, Nr. 6, sector 3, București
Telefon: 021/326.05.62
Fax: 021/326.05.59
Web: http://www.cpmb.ro
Email: bucuresti.clps3@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon: 021/326.05.62
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 4
Calea Vitan, Nr. 6, sector 3, București
Telefon: 021/326.05.63
Fax: 021/326.05.61
Web: http://www.cpmb.ro
Email: bucuresti.clps4@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon: 021/326.05.63
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 5
B-dul Lacul Tei, nr. 17, Sector 2, București
Telefon: 031/805.24.40
Fax: 021/212.03.71
Web: http://www.cpmb.ro
Email: bucuresti.clps5@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon: 031/805.24.40
CASA LOCALĂ DE PENSII BUCUREȘTI SECTOR 6
Drumul Taberei, Nr. 18, Sector 6, București
Telefon: 031/432.99.23; 031/432.99.24; 031/432.99.25
Fax: 031/432.99.21
Web: http://www.cpmb.ro
Email: bucuresti.clps6@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon: 031/432.99.24
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ILFOV
Bd. Lacul Tei, Nr.17, Sector 2, București
Telefon: 021/212.12.26; 021/212.12.27; 021/212.12.35
Fax: 021/212.12.15
Web: http://www.pensiiilfov.ro
Email: pensii.ilfov@cnpp.ro
Relații cu publicul - telefon:  021/212.12.35