Servicii Funerare & Pompe Funebre Bucuresti & Ilfov Non Stop

Arie acoperire

Prestam servicii funerare complete de pompe funebre dupa un program non stop pe toata raza Bucuresti Sector 1.2.3.4.5.6 si a judetului Ilfov la cele mai accesibile preturi

RIP Funerals este una din cele mai apreciate companii de pompe funebre ce detine o experienta de peste 25 ani si care a organizat procesiuni funerare de inhumare sau incinerare complete.

Pe langa partea de servicii punem la dispozitie si toata gama de produse conexe pentru acest tip de evenimente, produse de o calitate superioara ce ne ajuta sa devenim si mai utili familiilor ce doresc sa ne solicite sprijinul.

Oferim gratuit toate tipurile de consiliere funerara, consultanta predeces, suport juridic deoarece ne pasa mult mai mult de cei ce ne trec pragul si incercam sa ii sprijinim total in momente dificile generate de trecerea in nefiinta a cuiva apropiat.

Ne punem in slujba dumneavoastra 24 din 24, 7 zile din 7 !

Sector 1

Amzei, Aviatiei, Aviatorilor, Baneasa, Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Chitila, Damaroaia, Dorobanti, Floreasca, Pajura, Primaverii, Straulesti, Titulescu, Vatra Noua.

Sector 2

Armeneasca, Andronache, Baicului, Calea Mosilor, Colentina, Doamna Ghica, Fundeni, Iancului, Lacul Tei, Pantelimon, Soseaua Stefan cel Mare, Teiul Doamnei, Vatra Luminoasa.

Sector 3

23 August, Baba Novac, Dristor, Mihai Bravu, Nerva Traian, Nicolae Grigorescu, Ozana, Salajan, Theodor Pallady, Titan, Vitan, Unirii.

Sector 4

Alunisului, Aparatorii Patriei, Berceni, Calea Serban Voda, Constantin Brancoveanu, Cutitul de Argint, Drumul Binelui, Emil Racovita, Giurgiului, 11 iunie, Luica, Metalurgiei, Oltenitei, Timpuri Noi, Tineretului, Vacaresti.

Sector 5

Antiaeriana, Bulevardul Natiunile Unite, Cotroceni, Drumul Sarii, Ferentari, Margeanului, Panduri, Rahova, 13 Septembrie, Soseaua Alexandriei, Soseaua Salaj, Soseaua Viilor, Uranus, Zetari.

Sector 6

Apusului, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul Timisoara, Cartier Brancusi, Crangasi, Dreptatii, Drumul Taberei, Ghencea, Giulesti, Giulesti Sarbi, Militari, Plevnei, Prelungirea Ghencea, Regie, Tudor Vladimirescu, Uverturii, Veteranilor-Gorjului.

Ilfov

Afumati, Balotesti, Berceni, Bragadiru, Buftea, Catelu, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca, Domnesti, Dragomiresti Vale / Deal, Jilava, Magurele, Mogosoaia, Otopeni, Pantelimon (oras), Popesti Leordeni, Pipera, Rosu, Saftica, Snagov, Stefanestii Jos & Sus, Tunari, Voluntari.